Leden

Iedereen die interesse heeft voor heemkunde of de geschiedenis van de gemeente kan als lid toetreden tot de vereniging.

Hemiksem Buiten Hemiksem
lid €12 €14
steunend lid €20 €20
erelid minstens €50 minstens €50

De kring telt momenteel voor 2016 reeds 200 betalende leden.

Leden die hun lidgeld voor 2017 nog niet betaald hebben of nieuwe leden die willen toetreden kunnen hun jaarbijdrage storten
op bankrekening nr. 068-2105790-44 met vermelding: ”lidgeld 2017”

Alle leden krijgen 4 maal per jaar het tijdschrift “Heymissen”