Leden

Iedereen die interesse heeft voor heemkunde of de geschiedenis van de gemeente kan als lid toetreden tot de vereniging.

lid €15
steunend lid €25
erelid minstens €50

Leden woonachtig buiten de gemeente Hemiksem en die wensen het tijdschrift via de post te ontvangen, verhogen hun bijdrage met €2,00 (portkosten). Zij die dit supplement niet wensen te betalen dienen een adres in Hemiksem op te geven waar het tijdschrift kan afgegeven worden.

Leden die hun lidgeld voor 2019 nog niet betaald hebben of nieuwe leden die willen toetreden kunnen hun jaarbijdrage storten
op bankrekening nr. BE55 0682 1057 9044 met vermelding: ”lidgeld 2019”

Alle leden krijgen 4 maal per jaar het tijdschrift “Heymissen” in kleur!